REINIGING LUCHT- EN VENTILATIEKANALEN

STOFARME REINIGING - CAMERA INSPECTIE - ONDERHOUD


Waarom reinigen van ventilatiekanalen???..
Voorkom schade aan gezondheid

Opgehoopte stof in de ventilatiekanalen is een broedplaats voor bacteriën en ziektekiemen. Tevens kunnen door niet voldoende ventilatie schimmelvorming en vochtproblemen ontstaan. De verontreinigde lucht uit de kanalen verspreidt zich door het huis en kan leiden tot allergische reacties en ademhalingsproblemen.

Voorkom geluidsoverlast.

Door stofophoping moet de mechanische ventilatie harder draaien. Daardoor maakt het ventilatiesysteem meer lawaai.

Voorkom schade aan het systeem

Uit onderzoek blijkt dat de mechanische ventilatie in een huis binnen twee jaar nog maar een rendement heeft van 50 procent als deze niet wordt gereinigd.

Het systeem moet dan harder draaien waardoor er meer slijtage optreed en vuilophoping zorgt tevens voor meer weerstand slijtage gaat dan dubbelop.

Voorkom brandgevaar

Door stof creëert u een transportbaan voor vuurdeeltjes in geval van brand, hierdoor zal een kleine controleerbare brand snel uitgroeien tot een uitslaande brand.

ONS ADVIES: MINIMAAL OM DE 3 JAAR EEN REINIGING LATEN VERRICHTEN